Oriëntatiecolleges wereldreligies

Cyclus: De Boeddha van Mededogen – De psychologie van de zelfloosheid

We zijn in onze omgang met mensen altijd heel nieuwsgierig hoe we overkomen en proberen onszelf veilig te stellen door de ander meteen een etiket op te plakken: de ander ‘deugt’ of ‘deugt niet’.

illustration TV BuddhaAls het etiket ‘deugen’ in ons bewustzijn ontstaat worden we meteen open en vertrouwen die ander bijna blindelings waardoor we vaak weer te open worden. Bij het etiket ‘niet-deugen’ blijven we gesloten en zullen hooguit naar de ander knikken. Meestal is er nog een derde groep van mensen: degenen die ons onverschillig laten en waarmee we alleen maar algemene zaken bespreken zoals het weer of de toestand in de wereld. Wat we doorgaans niet weten is dat de ander precies hetzelfde met ons doet omdat deze etikettenplakkerij een onbewuste handeling van onze geest is.
We zijn verbaasd hoe snel relaties kunnen veranderen: onze vriend wordt ineens onze vijand of omgekeerd. En onverschilligheid kan in een klap veranderen in vriendschap of vijandigheid. We zijn hier zo aan gewend geraakt dat we ons hier niet meer over verbazen. Sterker nog, we vinden dat dit bij het leven hoort. Toch blijven we soms jarenlang door deze veranderingen met het ongemak, de pijn, ervan zitten.

In deze cursus over de psychologie van de zelfloosheid zullen we ons verdiepen in de werking van de geest zoals deze door Boeddha Shakyamoeni is ontdekt. We zullen zien hoe de mens zich kan verlossen van zijn bijna constant aanwezige ontevredenheid waardoor hij een zoekende blijft. Boeddha ontdekte dat dit alleen mogelijk was door terug te keren naar onze oorspronkelijke zuivere geest of boeddhanatuur: de volmaakte neutraliteit waarvan de basis het mededogen is.

In de cursus wordt gedetailleerd ingegaan op de werking van de geest in relatie tot onze persoonlijkheid en onze daaruit voortvloeiende reacties. Naast de universele werking van de geest is er veel ruimte om persoonlijke, vaak emotionele, omstandigheden zoals gevoelens van afwijzing, spanning, of een niet gehoord worden, vanuit de boeddhistische psychologie nader te onderzoeken. We doen oefeningen zodat onze geest krachtiger wordt en we meer in onze kern, onze boeddhanatuur, kunnen blijven, waardoor we onder alle omstandigheden waardig en in mededogen kunnen zijn.

Op de vijf avonden komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het ontstaan en de ontwikkelingsfasen van de persoonlijkheid, het ego
  • De opbouw van het lichaam in relatie tot de geest, m.n. tijdens de geboorte en het stervensproces
  • Het leven van Boeddha Shakyamoeni
  • Het concept ‘leegte’ en ‘zelfloosheid’
  • De psychologie van zelfloosheid
  • Zelfloosheid als praktische toepassing in het dagelijks leven.

Na deze vijf avonden bent u beter in staat om de universele werking van de geest in uzelf te herkennen waardoor u in uw leven bewustere keuzes kunt maken.

De cursus wordt voorafgegaan door een inleidende zondagslezing op 7 oktober 2012 en afgesloten met een meditatiespecial over ‘De psychologische kracht van de zelfloosheid ’ op zondag 9 december 2012.

cursus-info
Okt18
Docente: drs Dorien Quik
Cursusnummer: 12-250-AD
Data: donderdagavonden 18, 25 okt., 1, 15, 22 november 2012 (20.00-22.00 uur)
Cursusgeld: € 94,-

Korting leden: 25%, donateurs, studenten, stadspas: 10%


Inschrijven | Print pagina

Meditatiespecial

De cursus wordt op zondag 9 december afgesloten met een meditatie. Uiteraard is het ook mogelijk de meditatie bij te wonen zonder de cursus te hebben gevolgd.